روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 28

رییس سازمان فضایی ایران در آذربایجان غربی: ساخت سه ماهواره در کشور کامل می‌شود

خبر دولت
رییس سازمان فضایی ایران در آذربایجان غربی: ساخت سه ماهواره در کشور کامل می‌شود
1398/04/24
14:25:36