روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 4

سال آینده پلتفرم مدیریت و دسترسی به داده‌های ماهواره‌ای به بهره‌برداری می‌رسد

خبر فضایی
سال آینده پلتفرم مدیریت و دسترسی به داده‌های ماهواره‌ای به بهره‌برداری می‌رسد
1397/10/01
20:46:25