روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 15

سخنان وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از طرح «نوآفرین»: استارتاپ‌ها فتون‌های آینده روشن ایران هوشمند هستند/ استارتاپ‌ها به آینده قابل پیش‌بینی و امنیت نیاز دارند

خبر دولت
سخنان وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از طرح «نوآفرین»: استارتاپ‌ها فتون‌های آینده روشن ایران هوشمند هستند/ استارتاپ‌ها به آینده قابل پیش‌بینی و امنیت نیاز دارند
1398/04/20
07:55:07