روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کشور عراق / پیگیری بهبود ارتباطات اربعین حسینی

خبر دولت
سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کشور عراق / پیگیری بهبود ارتباطات اربعین حسینی
1396/07/25
16:49:36