روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 22

فناوری اطلاعات به کمک کشاورزی آمد/ صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی با اینترنت اشیا

خبر دولت
فناوری اطلاعات به کمک کشاورزی آمد/ صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی با اینترنت اشیا
1397/05/02
10:02:39