روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

ماهواره های ایرانی تصاویر با وضوح بالا ارسال می کنند

خبر فضایی
ماهواره های ایرانی تصاویر با وضوح بالا ارسال می کنند
1397/10/24
20:00:37