روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 29

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری لرستان: اطلاعات ۴۳ هزار کمک نقدی و غیرنقدی به سیل‌زدگان لرستان ثبت شد

خبر دولت
مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری لرستان: اطلاعات ۴۳ هزار کمک نقدی و غیرنقدی به سیل‌زدگان لرستان ثبت شد
1398/02/31
10:57:18