روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

نخستین شبکه نسل پنجم تلفن همراه در ایران و در شهر تهران راه اندازی می‌شود

خبر دولت
نخستین شبکه نسل پنجم تلفن همراه در ایران و در شهر تهران راه اندازی می‌شود
1399/05/01
13:12:07