روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

نیمه‌ی پُر| ایران در زمره پنج قدرت نوظهور فناوری فضایی/ از پرتاب موفق ماهواره "امید" تا "فجر"

خبر دولت
نیمه‌ی پُر| ایران در زمره پنج قدرت نوظهور فناوری فضایی/ از پرتاب موفق ماهواره
1396/11/18
11:19:47