روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 31

همزمان با جشن های پیروزی انقلاب و در مشهد؛ وزیر ارتباطات مرکز شتاب دهنده کسب و کارهای فناورانه را افتتاح کرد

خبر دولت
همزمان با جشن های پیروزی انقلاب و در مشهد؛ وزیر ارتباطات مرکز شتاب دهنده کسب و کارهای فناورانه را افتتاح کرد
1397/11/15
18:38:25