روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 24

وزیر ارتباطات در افتتاحیه نمایشگاه الکامپ: تضارب ظرفیت ها و چالش ها موجب شکوفایی است

خبر دولت
وزیر ارتباطات در افتتاحیه نمایشگاه الکامپ: تضارب ظرفیت ها و چالش ها موجب شکوفایی است
1397/05/06
14:36:31