روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 20

وزیر ارتباطات در جلسه استانی کرمان: مشکلات بین دستگاهی نباید مانع توسعه ارتباطی شود

خبر دولت
وزیر ارتباطات در جلسه استانی کرمان: مشکلات بین دستگاهی نباید مانع توسعه ارتباطی شود
1398/02/12
19:10:22