روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 4

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با ارسال پیامی یاد و خاطره شهید فرد اسدی را گرامی داشت

خبر دولت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با ارسال پیامی یاد و خاطره شهید فرد اسدی را گرامی داشت
1396/08/06
13:00:24