روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 9

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رئیس جمهوری تاتارستان دیدار کرد

خبر دولت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رئیس جمهوری تاتارستان دیدار کرد
1396/08/30
18:23:45