روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: سازمان فناوری اطلاعات تکمیل زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را به طور جدی دنبال کند

خبر دولت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: سازمان فناوری اطلاعات تکمیل زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را به طور جدی دنبال کند
1399/06/29
15:06:17