روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 14

وزیر ارتباطات: پست بانک باید منابع شرکت های حوزه ICT را جذب کند

خبر دولت
وزیر ارتباطات: پست بانک باید منابع شرکت های حوزه ICT را جذب کند
1397/07/22
16:51:33