روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 13

پیام تسلیت وزیر ارتباطات به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی

خبر دولت
پیام تسلیت وزیر ارتباطات به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی
1397/04/31
14:30:05