روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 19

پیام تسلیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بمناسبت درگذشت مرحوم عزت الله انتظامی

خبر دولت
پیام تسلیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بمناسبت درگذشت مرحوم عزت الله انتظامی
1397/05/26
13:10:02