روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

چهار معاون جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شدند

خبر دولت
چهار معاون جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شدند
1396/09/25
15:09:11