روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 33

کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد

خبر دولت
کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد
1399/08/30
06:32:40