روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

«اسپیس ایکس» ماهواره نظامی محرمانه آمریکا را به فضا می فرستد

خبر فضایی
«اسپیس ایکس» ماهواره نظامی محرمانه آمریکا را به فضا می فرستد
1397/04/02
20:27:38