روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

«اینسایت» رکورد تولید انرژی را در مریخ ثبت کرد

خبر فضایی
«اینسایت» رکورد تولید انرژی را در مریخ ثبت کرد
1397/09/12
09:53:32