روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 39

«سی‌ان‌ان»: به رغم تهدیدات آمریکا، ایران در تدارک پرتاب ماهواره‌ است

خبر فضایی
«سی‌ان‌ان»: به رغم تهدیدات آمریکا، ایران در تدارک پرتاب ماهواره‌ است
1397/10/19
14:12:53