روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 79

ارائه جزئیات جدید از ماهواره‌های "پیام" و "دوستی" توسط وزیر ارتباطات

خبر فضایی
ارائه جزئیات جدید از ماهواره‌های
1397/10/19
15:16:28