روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

ارسال ربات "سایمون" به ایستگاه فضایی بین‌المللی

خبر فضایی
ارسال ربات
1397/04/08
16:19:07