روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 22

از نزدیکترین فاصله؛ کاوشگر «پارکر» از پلاسمای خورشید عکس گرفت

خبر فضایی
از نزدیکترین فاصله؛ کاوشگر «پارکر» از پلاسمای خورشید عکس گرفت
1397/09/23
11:01:43