روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 10

استرالیا با استفاده از ماهواره‌های وضوح بالا، از تک‌تک ساختمان‌های این کشور تصویربرداری کرد

خبر فضایی
استرالیا با استفاده از ماهواره‌های وضوح بالا، از تک‌تک ساختمان‌های این کشور تصویربرداری کرد
1397/05/03
10:21:49