روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 4

اسپوتنیک خبر داد فروش سه قطعه سنگ فضایی به قیمت ۸۵۵ هزار دلار

خبر فضایی
اسپوتنیک خبر داد فروش سه قطعه سنگ فضایی به قیمت ۸۵۵ هزار دلار
1397/09/11
18:52:10