روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

اسپیس ایکس آماده‌ پرتاب آخرین راکت فالکون بلاک ۴ است

خبر فضایی
اسپیس ایکس آماده‌ پرتاب آخرین راکت فالکون بلاک ۴ است
1397/04/07
23:29:19