روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

"اسپیس ایکس" تصمیم گرفت پرتاب ماهواره را کاهش دهد

خبر فضایی
1397/08/19
14:59:06