روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

اعلام فراخوان عمومی اپراتور ماهواره‌های مخابراتی

خبر فضایی
اعلام فراخوان عمومی اپراتور ماهواره‌های مخابراتی
1397/06/07
21:06:56