روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 12

امروز ۲۸ خرداد؛ سالروز پرتاب "قَزسَت ۱" نخستین ماهواره فضایی قزاقستان

خبر فضایی
امروز ۲۸ خرداد؛ سالروز پرتاب
1397/03/28
11:17:38