روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 15

امکان مدیریت دسترسی به اطلاعات ماهواره‌ای فراهم می‌شود

خبر فضایی
امکان مدیریت دسترسی به اطلاعات ماهواره‌ای فراهم می‌شود
1397/05/28
13:59:52