روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

انتقال انسان به فضا برای هند ۱.۴ میلیارد دلار هزینه دارد

خبر فضایی
انتقال انسان به فضا برای هند ۱.۴ میلیارد دلار هزینه دارد
1397/06/07
10:53:56