روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 12

آیا ماهواره دانشگاه امیرکبیر همزمان با دهه فجر به فضا پرتاب می‌شود؟

خبر فضایی
آیا ماهواره دانشگاه امیرکبیر همزمان با دهه فجر به فضا پرتاب می‌شود؟
1397/09/17
16:26:24