روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

"ایرباس"، سطح‌نورد رباتیک آژانس فضایی اروپا را طراحی می‌کند

خبر فضایی
1397/04/18
17:58:10