روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 20

باتری هسته ای با عمر ۱۰۰ سال ساخته شد

خبر فضایی
باتری هسته ای با عمر ۱۰۰ سال ساخته شد
1397/03/13
11:16:18