روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 47

بالن اینترنت در ۳۱ استان نصب می‌شود/ خدمات رسانی در مواقع بحران

خبر فضایی
بالن اینترنت در ۳۱ استان نصب می‌شود/ خدمات رسانی در مواقع بحران
1397/08/12
13:58:54