روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

بخشی از سند راهبردی پدافند غیرعامل حوزه فضایی کشور تصویب شد

خبر فضایی
بخشی از سند راهبردی پدافند غیرعامل حوزه فضایی کشور تصویب شد
1397/08/01
14:01:23