روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

برای نخستین بار در تاریخ جهان، هواپیمای توریستی به لبه فضا رسید + تصاویر

خبر فضایی
برای نخستین بار در تاریخ جهان، هواپیمای توریستی به لبه فضا رسید + تصاویر
1397/09/24
15:15:58