روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها؛ اکثر روس‌ها با سرمایه‌گذاری در فناوری فضایی موافقند

خبر فضایی
بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها؛ اکثر روس‌ها با سرمایه‌گذاری در فناوری فضایی موافقند
1397/08/08
16:38:09