روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 75

بومی‌سازی رادیوتلسکوپ با هدف‌ جمع‌آوری داده‌های فضا/استقرار سامانه رادیویی در مجموعه عباس‌آباد

خبر فضایی
بومی‌سازی رادیوتلسکوپ با هدف‌ جمع‌آوری داده‌های فضا/استقرار سامانه رادیویی در مجموعه عباس‌آباد
1397/12/07
08:41:15