روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

تا سال ۲۰۱۹ میلادی؛ "اسپیس ایکس" قول خود را عملی خواهد کرد

خبر فضایی
تا سال ۲۰۱۹ میلادی؛
1397/05/24
12:27:00