روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

تصویب بودجه ۱.۴۳ میلیارد دلاری هند برای ارسال ۳ انسان به فضا

خبر فضایی
تصویب بودجه ۱.۴۳ میلیارد دلاری هند برای ارسال ۳ انسان به فضا
1397/10/08
18:19:01