روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

تصویر ناسا از یخچال‌های در حال آب شدن آلاسکا

خبر فضایی
تصویر ناسا از یخچال‌های در حال آب شدن آلاسکا
1397/05/17
13:37:29