روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

تصویر هابل از ستاره‌ای ۱۵هزار بار درخشانتر از خورشید

خبر فضایی
تصویر هابل از ستاره‌ای ۱۵هزار بار درخشانتر از خورشید
1397/10/01
13:22:26