روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 67

تهیه سامانه جامع برای پیش‌بینی وضع آب و هوا مهم‌ترین نیاز فعلی سازمان

خبر فضایی
تهیه سامانه جامع برای پیش‌بینی وضع آب و هوا مهم‌ترین نیاز فعلی سازمان
1398/01/24
17:03:30