روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 12

توسط یک فضانورد آلمانی؛ یک ربات از فضا کنترل شد

خبر فضایی
توسط یک فضانورد آلمانی؛ یک ربات از فضا کنترل شد
1397/05/27
10:02:33