روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

خدمات ماهواره‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان پیگیری شود

خبر فضایی
خدمات ماهواره‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان پیگیری شود
1397/10/08
19:22:57