روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 26

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی مطرح کرد؛ تذکر به مسئولان برای رشد صنعت فضایی

خبر فضایی
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی مطرح کرد؛ تذکر به مسئولان برای رشد صنعت فضایی
1397/09/07
10:15:56